Divendres, 5 d’agost de 2016

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 5 exs. a l’estany del Cortalet (Andreu Canaleta, Pau Oliveres, David Ibáñez).


Comments are closed.