Dijous, 4 d’agost de 2016

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Baix Ter. Mínim  50 exs. als arrossars de Mas Carles (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra) (N).


Territ de Temminck Calidris temminckii
Correlimos de Temminck – Temminck’s Stint – Bécasseau de Temminck

Baix Ter. 1 ex. als arrossars de Mas Carles (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra).


Territ tresdits Calidris alba
Correlimos Tridáctilo – Sanderling – Bécasseau sanderling

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la Rogera (Albert Burgas).


Gavina corsa Larus audouinii
Gaviota de Audouin – Audouin’s Gull – Goéland d’Audouin

Aiguamolls de l’Empordà. 6 exs. a la Rogera (Albert Burgas).


Comments are closed.