Divendres, 20 d’octubre de 2017

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Oriol Clarabuch, a Ornitho.cat); 1 ex. a l’estany d’en Pericus (Oriol Clarabuch, a Ornitho.cat).


Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany d’en Pericus (Oriol Clarabuch, a Ornitho.cat).


Torlit Burhinus oedicnemus
Alcaraván Común – Eurasian Stone-curlew – Oedicnème criard

Aiguamolls de l’Empordà. Aprox. 200 exs. als prats de la Muga Vella (Àlex Ollé) (N).


Tètol cuabarrat Limosa lapponica
Aguja Colipinta – Bar-tailed Godwit – Barge rousse

Aiguamolls de l’Empordà. 1 juvenil als estanys del Matà (Oriol Clarabuch, a Ornitho.cat).


Comments are closed.