Dissabte, 21 d’octubre de 2017

Tètol cuabarrat Limosa lapponica
Aguja Colipinta – Bar-tailed Godwit – Barge rousse

Aiguamolls de l’Empordà. 1 juvenil als estanys del Matà (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra, Víctor Estrada, Jordi Martí-Aledo).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra, Víctor Estrada, Jordi Martí-Aledo).


Xixella Columba oenas
Paloma Zurita – Stock Dove – Pigeon colombin

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo, Joan Estrada Jofra). 1a citació postnupcial (F).


Comments are closed.