Diumenge, 26 de març de 2023

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. Aprox. 14 exs. a l’estany del Cortalet (Antoni Abad, a Ornitho.cat); 3 exs. al sector del Barracot (Raül Calderon, a Ornitho.cat); 10 exs. al Tec de Dalt (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat).


Esparver d’espatlles negres Elanus caeruleus
Elanio Común – Black-shouldered Kite – Élanion blanc

El Far d’Empordà. 1 adult al camí de la Rutlla (Joan Morales; Marc Alonso).

© Marc Alonso

 

Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja – Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. al Tec de Dalt (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat).


Rascletó Porzana parva
Polluela Bastarda – Little Crake – Marouette poussin

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany Europa (Oriol Clarabuch, Miquel À. Lucena, a Ornitho.cat); 1 femella a les cel·les de l’estany Europa (Cyril Vathelet, a Ornitho.cat).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. als estanys del Matà (Oriol Clarabuch, a Ornitho.cat); 2 exs. a l’estany d’en Pericus (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat).


Pòlit cantaire Numenius phaeopus
Zarapito Trinador – Whimbrel – Courlis corlieu

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Oriol Clarabuch, a Ornitho.cat) (F).


Comments are closed.