Dissabte, 25 de març de 2023

Bec de serra mitjà Mergus serrator
Serreta Mediana – Red-breasted Merganser – Harle huppé

Badia de Roses. 1 ex. a les platges de Sant Martí d’Empúries (Benja Sacristan).


Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. 248 exs. als estanys del Matà (Marga Esparch, Benja Sacristan, Raimod Riera, Jordi Martí-Aledo) (N).


Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. als estanys del Matà (Raül Calderon, a Ornitho.cat); 1 ex. a l’estany del Cortalet (Michèle Carré, a Ornitho.cat).


! Voltor negreAegypius monachus
Buitre Negro – Cinereous Vulture – Vautour moine

L’Albera. 1 ex. als estanys de Canadal, La Jonquera (Joan Budó, a Ornitho.cat).


Rascletó Porzana parva
Polluela Bastarda – Little Crake – Marouette poussin

Aiguamolls de l’Empordà. 2 femelles a les cel·les de l’estany Europa (Artur Morales, a Ornitho.cat).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. als estanys del Matà (Marga Esparch, Benja Sacristan, Raimod Riera, Jordi Martí-Aledo).


Gavineta de tres ditsRissa tridactyla
Gaviota Tridáctila – Black-legged Kittiwake – Mouette tridactyle

Costa de L’Alt Empordà. Aprox. 45 exs. (Artur Morales/Sortida APNAE, a Ornitho.cat).


Gavina menuda Hydrocoloeus minutus
Gaviota Enana – Little Gull – Mouette pygmée

Costa de L’Alt Empordà. Aprox. 85 exs. (Artur Morales/Sortida APNAE, a Ornitho.cat).


Fraret Fratercula arctica
Frailecillo Atlántico – Atlantic Puffin – Macareux moine

Costa de L’Alt Empordà. 5 exs. (Otger Fortià/Sortida APNAE).


Còlit gris Oenanthe oenanthe
Collalba Gris – Northern Weathear – Traquet motteux

Riumors. 1 ex. (Àlex Ollé, Pere Serrano). 1a citació prenupcial (F).


Mosquiter pàl·lid Phylloscopus bonelli
Mosquitero Papialbo – Western Bonelli’s Warbler – Pouillot de Bonelli

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. capturat per l’anellament al sector del Barracot (Raül Calderon a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.