Dimecres, 9 d’octubre de 2019

Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als Tres Ponts i 1 ex. a l’Esclat de Castelló d’Empúries (Fran Trabalon).


Comments are closed.