Dimarts, 8 d’octubre de 2019

Titella Anthus pratensis
Bisbita Pratense – Meadow Pipit – Pipit farlouse

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als conreus del Mas Avinyó (Fran Trabalon). 1a citació postnupcial (F).


Comments are closed.