Dimecres, 3 d’abril de 2019

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Cortalet (Bernard Volet, a Ornitho.cat); 1 ex. a l’estany Europa (Bernard Volet, a Ornitho.cat).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja –  Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 3 exs. a l’estany Europa (Bernard Volet, a Ornitho.cat). 


Rascletó Porzana parva
Polluela Bastarda – Little Crake – Marouette poussin

Aiguamolls de l’Empordà. 2 mascles a les cel.les de l’estany Europa (Bernard Volet, a Ornitho.cat).

Baix Ter. 3 exs. -1 mascle i 2 femelles- a les basses del golf Empordà (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat).


Rossinyol comú Luscinia megarhynchos
Ruiseñor Común – Common Nightingale – Rossignol philomèle

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. al sector del Cortalet (Bernard Volet, a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial (F).


Mosquiter pàl.lid Phylloscopus bonelli
Mosquitero Papialbo – Western Bonelli’s Warbler – Pouillot de Bonelli

Serra del Montgrí. 1 ex. al sector de dunes (Albert Burgas). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.