Dijous, 4 d’abril de 2019

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Cortalet (Joan Ventura, a Ornitho.cat).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Bernard Volet, a Ornitho.cat).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja –  Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat). 


Rascletó Porzana parva
Polluela Bastarda – Little Crake – Marouette poussin

Baix Ter. 4 exs. -1 mascle i 3 femelles- a les basses del golf Empordà (Anna Planella, Albert Burgas; Jorge García).


Rasclet Porzana pusilla
Polluela Chica – Baillon’s Crake – Marouette de Baillon

Baix Ter. 1 ex. a les basses del golf Empordà (Jorge García; Anna Planella, Albert Burgas).


Tallareta vulgar Sylvia communis
Curruca Zarzera – Common Whitethroat – Fauvette grisette

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. capturat per l’anellament al sector del Barracot (Equip Piccole Isole 2019). 1a citació prenupcial (F).


Boscaler pintat gros Locustella naevia
Buscarla Pintoja – Grasshopper Warbler – Locustelle tachetée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. capturat per l’anellament al sector del Barracot (Equip Piccole Isole 2019). 1a citació prenupcial (F).


Cercavores Prunella collaris
Acentor Alpino – Alpine Accentor – Accenteur alpin

Salines-Bassegoda. 1 ex. a la Mare de Déu del Mont (Carles Feo, a Ornitho.cat).


Comments are closed.