Dimecres, 28 d’agost de 2019

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 9 exs. a l’estany de Vilaüt (Fran Trabalon, a Ornitho.cat).


Comments are closed.