Dimecres, 26 d’octubre de 2022

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 5 exs. a l’estany del Cortalet (Xavier Adell; Jordi Martí-Aledo).


Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Brigitte Dutrieux, a Ornitho.cat).


!! Capsigrany pàl·lid Lanius isabellinus
Alcaudón Isabel – Isabelline Shrike – Pie-grièche isabelle

Riumors. 1 ex. de 1r any als conreus entre Can Dalmau (Gallinera) i la cruïlla de Riumors (Xavier Adell). 1a citació per la província de Girona.


Comments are closed.