Dimarts, 25 d’octubre de 2022

Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als Fangassos (Guillem Arrufat).


!! Capsigrany pàl·lid Lanius isabellinus
Alcaudón Isabel – Isabelline Shrike – Pie-grièche isabelle

Riumors. 1 ex. de 1r any als conreus entre Can Dalmau (Gallinera) i la cruïlla de Riumors (Àlex Ollé; Jordi Martí-Aledo, Guillem Arrufat). 1a citació per la província de Girona.

© Àlex Ollé
© Àlex Ollé
© Guillem Arrufat

 


Comments are closed.