Dimarts, 24 d’octubre de 2017

Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la Rubina (Àlex Ollé).


Comments are closed.