Dijous, 26 d’octubre de 2017

Pela-roques Tichodroma muraria
Treparriscos – Wallcreeper – Tichodrome échelette

Cap de Creus. 1 ex. a la cova del Castellar, a Llançà (Pau Calero, a Ocells i Natura Empordà whatsapp).


Comments are closed.