Dimarts, 23 de març de 2021

Cigonya negra Ciconia nigra
Cigüeña Negra – Black Stork – Cigogne noire

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. en pas pel Cortalet (Mireia Jiménez, Berto Minobis).


Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. Aprox. 180 exs. als estanys del Matà (Oriol Clarabuch) (N).


Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. a l’estany del Cortalet (Marc Rovira, a Ornitho.cat); 3 exs. als estanys del Matà (Oriol Clarabuch).


Bitó comú Botaurus stellaris
Avetoro Común – Eurasian Bittern – Butor étolié

Aiguamolls de l’Empordà. 16 exs. sortint al capvespre de l’estany de Palau i marxant en migració (Jordi Sargatal); 4 exs. a la Massona (Oriol Clarabuch).


Rascletó Porzana parva
Polluela Bastarda – Little Crake – Marouette poussin

Aiguamolls de l’Empordà. 2 mascles a la closa del Puig (Oriol Clarabuch; Ramon Aguilar).

Baix Ter. 1 ex. a les basses d’en Coll (Joan Goy).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 5 exs. als estanys del Matà (Oriol Clarabuch; Jordi Martí-Aledo).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. al sector del Barracot (Oriol Clarabuch).


Comments are closed.