Dilluns, 22 de març de 2021

Cigonya negra Ciconia nigra
Cigüeña Negra – Black Stork – Cigogne noire

Avinyonet de Puigventós. 1 ex. als estanyols de Mas Margall (Lluís Laporta, Xavi Laporta).


Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. Aprox. 150 exs. als estanys del Matà (Oriol Clarabuch) (N).


Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 7 exs. a l’estany del Cortalet (Marc Rovira, a Ornitho.cat); 2 exs. als estanys del Matà (Ignasi Batet, Jordi Martí-Aledo).

Baix Ter. 17 exs. a la Pletera (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra).


Bitó comú Botaurus stellaris
Avetoro Común – Eurasian Bittern – Butor étolié

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la Massona (Oriol Clarabuch).


Arpella vulgarCircus aeruginosus
Aguilucho Lagunero Occidental- Western Marsh Harrier – Busard des roseaux

Aiguamolls de l’Empordà. Aprox. 60 exs. sedimentats a l’estany de Palau (Jordi Sargatal) (N).


Grua Grus grus
Grulla Común – Common Crane – Grue cendrée

Aiguamolls de l’Empordà. Aprox. 200 exs. en vol per la Massona (Oriol Clarabuch) (N).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 5 exs. als estanys del Matà (Oriol Clarabuch).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Baix Ter. 2 exs. a la Pletera (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra).


Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
Gaviota Reidora – Black-headed Gull – Mouette rieuse.

Aiguamolls de l’Empordà. Aprox. 1660 exs. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo) (N).


Gavina capnegraIchthyaetus melanocephalus
Gaviota Cabecinegra – Mediterranean Gull – Mouette mélanocéphale

Costa del Baix Empordà. Aprox. 300 exs. a Calonge, en pas cap a nord (Xavier Idígora, a Ornitho.cat) (N).


Comments are closed.