Dilluns, 13 de març de 2023

Bec de serra mitjà Mergus serrator
Serreta Mediana – Red-breasted Merganser – Harle huppé

Badia del Ter. 3 exs. en pas cap a nord (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra).


Àguila cuabarrada Aquila fasciata
Águila-azor Perdicera – Bonelli’s Eagle – Aigle de Bonelli

Riumors. 1 ex. de 2n any (Àlex Ollé).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Baix Ter. 1 ex. a la gola del Ter (Àlex Ollé).


Comments are closed.