Dimarts, 14 de març de 2023

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. 148 exs. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo) (N).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo).


Cotxa cua-roja Phoenicurus phoenicurus
Colirrojo Real – Common Redstart – Rougequeue à front blanc

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. capturat per l’anellament al sector del Barracot (Ferran Broto). 1a citació prenupcial (F).


Mosquiter de passa Phylloscopus trochilus
Mosquitero Musical – Willow Warbler – Pouillot fitis

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. capturat per l’anellament al sector del  Barracot (Ferran Broto). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.