Divendres, 8 de juny de 2018

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Cortalet (Ivan Bustamante).


Xivita Tringa ochropus
Andarríos Grande – Green Sandpiper – Chevalier culblanc

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. a l’estany de Vilaüt (Albert Burgas). 1a citació postnupcial (F).


Estornell rosat Pastor roseus
Estornino Rosado – Rosy Starling – Etourneau roselin

Aiguamolls de l’Empordà. 5 exs. als prats del Mas Trencat (Co Dooms); 5 exs. al Mas Avinyó (Albert Burgas; Joan Manel Baqués, Joan Ventura, Jordi Martí-Aledo, Berto Minobis, Enric Fuster, Jorge García, Marina Fernández). Posteriorment, fins a 9 exs. al mateix indret (Quim Martínez, Ramon Aguilar, Ignasi Batet, Eikel Delgado).

© Albert Burgas
© Quim Martínez

Comments are closed.