Divendres, 7 d’abril de 2017

Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als prats de can Comes (Christian Kerihuel, a Ornitho.cat).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja – Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’Estanyol (Àlex Ollé); 1 ex. a la depuradora d’Empuriabrava (Toni Sánchez Broceño, a Ornitho.cat).


Rascletó Porzana parva
Polluela Bastarda – Little Crake – Marouette poussin

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. capturat per l’anellament al sector del Barracot (Oriol Clarabuch, a Ornitho.cat).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’Estanyol (Àlex Ollé).


Capsigrany Lanius senator
Alcaudón Común – Woodchat Shrike – Pie-grièche à tête rousse

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als arrossars de la Gallinera (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial (F).


Tallarol emmascarat Sylvia hortensis
Curruca Mirlona – Western Orphean Warbler – Fauvette orphée

Montgrí. 1 ex. a Sta. Caterina (Albert Burgas, a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.