Divendres, 6 d’octubre de 2023

Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als Fangassos Grans (Jordi Martí-Aledo) i als estanys del Matà (Quim Felip).


Territ pectoral Calidris melanotos
Correlimos Pectoral – Pectoral Sandpiper – Bécasseau tacheté

Aiguamolls de l’Empordà. 1 jove als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo; Marga Esparch, Quim Felip, Fina Bonet, Toni Mallol).


!! Territ rogenc Calidris subruficollis
Correlimos
 Canelo – Buff-breasted Sandpiper – Bécasseau rousset

Aiguamolls de l’Empordà. 1 jove als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo; Marga Esparch, Quim Felip).


!! Tètol cuanegre Limosa limosa islandica
Aguja Colinegra – Black-tailed Godwit – Barge à queue noire

Aiguamolls de l’Empordà. 2 joves als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo).


Comments are closed.