Divendres, 5 de gener de 2024

Ànec negre Melanitta nigra
Negrón Común – Black Scoter – Macreuse noire

Badia de Roses. 1 ex. a la platja de Can Comes (Joan Ventura, a Ornitho.cat).


Bec de serra mitjà Mergus serrator
Serreta Mediana – Red-breasted Merganser – Harle huppé

Badia de Roses. 2 exs. a la platja de Can Comes (Maria Janoher, Joan Ventura).


! Bec de serra gros Mergus merganser
Serreta Grande – Common Merganser – Harle bièvre

Aiguamolls de l’Empordà. 2 mascles adults a la gola de la Muga (Ramon Aguilar; Gerard Dalmau).

© Ramon Aguilar

! Calàbria grossa Gavia immer
Colimbo Grande – Great Northern Loon – Plongeon imbrin

Badia de Roses. 2 exs. a la platja de Can Comes (Guillem Saguer, a Ornitho.cat); 1 ex. davant la gola de la Muga (Gerard Dalmau).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 7 exs. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo).


Gavina cendrosa Larus canus
Gaviota Cana – Mew Gull – Goéland cendré

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. de 2n any a la gola de la Muga (Ramon Aguilar; Joan Budó; Gerard Dalmau).


Falciot pàl·lid Apus pallidus
Vencejo Pálido – Pallid Swift – Martinet pâle

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà, amb un grup de roquerols (Gerard Dalmau) (F).


Roquerol Ptyonoprogne rupestris
Avión Roquero – Crag Martin – Hirondelle des rochers

Baix Ter. Mínim 220 exs. a la gola del Ter (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra) (N).


Comments are closed.