Divendres, 3 de març de 2023

Calàbria agulla Gavia arctica
Colimbo Ártico – Black-throated Loon – Plongeon arctique

Badia de Roses. 8 exs. a la platja de Can Comes (Benja Sacristan).


! Voltor negreAegypius monachus
Buitre Negro – Cinereous Vulture – Vautour moine

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. en vol per l’estany del Cortalet i les Llaunes (David Ibáñez; Alex Fonollosa, Alba Segura; Guillem Arrufat).


Àguila marcenca Circaetus gallicus
Culebrera Europea – Short-toed Eagle – Circaète Jean-le-Blanc

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. en vol per l’estany del Cortalet i les Llaunes (David Ibáñez; Alex Fonollosa, Alba Segura; Guillem Arrufat). 1a citació prenupcial (F).


Grua Grus grus
Grulla Común – Common Crane – Grue cendrée

Aiguamolls de l’Empordà. 173 exs. en vol per les Llaunes (Benja Sacristan) (N).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 5 exs. a l’estany d’en Pericus (Benja Sacristan).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Mireia Jiménez, Berto Minobis, Benja Sacristan, Jordi Martí-Aledo).


Comments are closed.