Divendres, 3 de març de 2017

Bec de serra mitjà Mergus serrator
Serreta Mediana – Red-breasted Merganser – Harle huppé

Cap de Creus. 1 ex. a cap Ras, Llançà (Pau Calero, a Ocells i Natura Empordà).


Gavot Alca torda
Alca Común – Razorbill – Pingouin torda

Cap de Creus. 93 exs. en pas per la punta (Ponç Feliu, Neus Diumenge, Mike May, a Ocells i Natura Empordà whatsapp) (N).


Ballester Apus melba
Vencejo Real – Alpine Swift – Martinet à ventre blanc

Riumors. 1 ex. (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.