Divendres, 29 de juliol de 2016

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Baix Ter. Mínim  41 exs. als arrossars de Mas Carles (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra) (N).


Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany de Vilaüt (Jorge García).


Grua Grus grus
Grulla Común – Common Crane – Grue cendrée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. en vol pel Cortalet (Berto Minobis) (F).


Comments are closed.