Divendres, 27 de juliol de 2018

Territ de Temminck Calidris temminckii
Correlimos de Temminck – Temminck’s Stint – Bécasseau de Temminck

Baix Ter. 1 ex. als arrossars de les basses d’en Coll (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra).


Comments are closed.