Divendres, 27 de gener de 2023

Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Baix Ter. 13 exs. als arrossars de les basses d’en Coll (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra).


Comments are closed.