Divendres, 26 de març de 2021

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. 212 exs. a les closes d’en Barraquer (Albert Burgas, a Ornitho.cat) (N).


Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 8 exs. a l’estany del Cortalet (Marc Rovira, a Ornitho.cat); 3 exs. en vol pels estanys del Matà (César Castel, Jordi Martí-Aledo).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja –  Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. capturat per a l’anellament al sector del Barracot (Àlex Fonollosa, a Ornitho.cat).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 11 exs. als estanys del Matà (Ponç Feliu, Jordi Martí-Aledo).


Territ de Temminck Calidris temminckii
Correlimos de Temminck – Temminck’s Stint – Bécasseau de Temminck

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo).


Boscaler comú Locustella luscinioides
Buscarla Unicolor – Savi’s Warbler – Locustelle luscinioïde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. capturat per a l’anellament al sector del Barracot (Oriol Clarabuch). Primera citació prenupcial (F).


Comments are closed.