Divendres, 26 de juliol de 2019

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. a l’estany del Cortalet (Jordi Martí-Aledo).


! Graula Corvus frugilegus
Graja –  Rook – Corbeau freux 

Aiguamolls de l’Empordà. 5 exs. als conreus de Mas Bech (Àlex Ollé).

Vilabertran-Cabanes. 12 exs. (Albert Campsolinas).


Comments are closed.