Divendres, 20 d’abril de 2018

SisetaTringa stagnatilis
Archibebe Fino – Marsh Sandpiper – Chevalier stagnatile

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Tec (Lesley Carr, George Carr).


Piula gola-roja Anthus cervinus
Bisbita Gorgirrojo – Red-throated Pipit – Pipit à gorge rousse

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als prats del Mas Trencat (Àlex Ollé).


Comments are closed.