Divendres, 17 de juny de 2022

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Cortalet (Xavier Adell).


AufranyNeophron percnopterus
Alimoche Común – Egyptian Vulture – Vautour percnoptère

Riumors. 1 adult a tocar de la cta. C31 (Jorge García).


Territ menut Calidris minuta
Correlimos Menudo – Little Stint – Bécasseau minute

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo) (F).


Comments are closed.