Divendres, 15 de juny de 2018

Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany Europa (Jean Bisetti, a Ornitho.cat).


Comments are closed.