Divendres, 12 de gener de 2024

! Bec de serra gros Mergus merganser
Serreta Grande – Common Merganser – Harle bièvre

Aiguamolls de l’Empordà. 1 mascle adult a la gola de la Muga (Jordi Martí-Aledo; Nàdia Herrero, Ricard Gutiérrez) i, més tard, a la bassa del Bruel (Mireia Jiménez, Raimond Riera, Jordi Martí-Aledo).


Àguila cuabarrada Aquila fasciata
Águila-azor Perdicera – Bonelli’s Eagle – Aigle de Bonelli

Riumors. 1 subadult (Àlex Ollé; Jordi Martí-Aledo).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. als estanys del Matà (Nàdia Herrero, Ricard Gutiérrez; Mireia Jiménez, Jordi Martí-Aledo).


Gavina cendrosa Larus canus
Gaviota Cana – Mew Gull – Goéland cendré

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. de 2n any als estanys del Matà (Nàdia Herrero, Ricard Gutiérrez; Mireia Jiménez, Jordi Martí-Aledo).


Graula Corvus frugilegus
Graja –  Rook – Corbeau freux 

Vilamalla. 23 exs. en conreus del polígon industrial (Jordi Martí-Aledo).


Comments are closed.