Diumenge, 9 de desembre de 2018

Bec de serra mitjà Mergus serrator
Serreta Mediana – Red-breasted Merganser – Harle huppé

Llançà. 2 exs. a Gifreu (Ponç Feliu, a Ornitho.cat).


Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. a l’estany del Cortalet (Antoni Mariné, a Ornitho.cat).


! Piula grossa Anthus richardi
Bisbita de Ricard – Richard’s Pipit – Pipit de Richard

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. als prats de can Comes (Hubert Mas; Vittorio Pedrocchi, a Ornitho.cat).


Comments are closed.