Diumenge, 4 de març de 2018

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 5 exs. a l’estany d’en Pericus (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat).


Milà negreMilvus migrans
Milano negro – Black Kite – Milán noir

Avinyonet de Puigventós. 1 ex. (Marc Puig, a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial (F).


Àguila pescadoraPandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Baix Ter. 1 ex. a Ultramort (Josep Bosch, a Ornitho.cat).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja – Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany Europa (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat).


Bec d’alena Recurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 21 exs. a l’estany d’en Pericus (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat).


! Gamba groga petita Tringa flavipes
Archibebe Patigualdo Chico – Lesser Yellowlegs – Chevalier à pattes jaunes

Baix Ter. 1 ex. als arrossars de les basses d’en Coll (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra, Víctor Estrada).


Gavina corsa Larus audouinii
Gaviota de Audouin – Audouin’s Gull – Goéland d’Audouin

Baix Ter. 3 exs. als arrossars de Pals (Xavier Parra, a Ornitho.cat).


! Botxí meridional Lanius meridionalis pallidirostris
Alcaudón Meridional – Iberian Grey Shrike – Pie-grièche méridionale

Baix Ter. 1 ex. de 2on any als conreus de Sant Iscle, Serra de Daró (Xavier Parra, a Ornitho.cat).


Mosquiter de passa Phylloscopus trochilus
Mosquitero Musical – Willow Warbler – Pouillot fitis

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. capturat per l’anellament al Barracot del Pallejà (Ferran Broto, Àlex Fonollosa). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.