Diumenge, 3 de juny de 2018

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo).


Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Baix Ter. 1 ex. a Sobrestany (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra, Víctor Estrada).


Comments are closed.