Diumenge, 28 de març de 2021

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 11 exs. a l’estany del Cortalet (Ignacio López; Jaume Albaigès, a Ornitho.cat); 4 exs. als estanys del Matà (Miqueas Molina, a Ornitho.cat).


Bitó comú Botaurus stellaris
Avetoro Común – Eurasian Bittern – Butor étolié

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la Massona (Àlex Fonollosa, a Ornitho.cat).


Garsa de mar Haematopus ostralegus
Ostrero Euroasiático – Eurasian Oystercatcher – Huîtrier pie

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la platja de Can Comes (Mireia Jiménez). 


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 6 exs. als estanys del Matà (Ignacio López, a Ornitho.cat).


Territ de Temminck Calidris temminckii
Correlimos de Temminck – Temminck’s Stint – Bécasseau de Temminck

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Ramon Aguilar; Ignacio López, a Ornitho.cat).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la depuradora del Matà (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat).


Gavina menuda Hydrocoloeus minutus
Gaviota Enana – Little Gull – Mouette pygmée

Costa del Baix Empordà. Aprox. 220 exs. davant Palafrufell (Joan Bohigas, a Ornitho.cat) (N).


Abellarol Merops apiaster
Abejarruco Europeo – European Bee-eater – Guêpier d’Europe

L’Escala. 1 ex. en pas (Marga Esparch, a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.