Dissabte, 1 d’octubre de 2016

Tètol cuabarrat Limosa lapponica
Aguja Colipinta – Bar-tailed Godwit – Barge rousse

Baix Ter. 2 exs. a la bassa del Fra Ramon (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra, Víctor Estrada).


Esmerla Falco columbarius
Esmerejón – Merlin – Faucon émerillon

Baix Ter. 1 ex. a Sobrestany (Víctor Estrada). 1a citació postnupcial (F).


Comments are closed.