Diumenge, 14 d’abril de 2019

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany d’en Pericus (Ramon Aguilar; familia Feliu-Sánchez, a Ornitho.cat); 2 exs. a l’estany de Vilaüt (Vero Cortés, a Ornitho.cat); 1 ex. a Sant Pere Pescador (familia Feliu-Sánchez).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja –  Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany d’en Pericus (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat); 2 exs. als estanys del Matà (Pere Baucells; Genís Cunill, a Ornitho.cat); 1 ex. a la bassa dels Fartets (Albert Burgas); 1 ex. a l’estany Europa (Pere Baucells; Genís Cunill; familia Feliu-Sánchez, a Ornitho.cat).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany d’en Pericus (Ramon Aguilar; familia Feliu-Sánchez, a Ornitho.cat); 2 ex. als estanys del Matà, 1 ex. a l’estany Europa i 1 ex. a l’estany del Cortalet (familia Feliu-Sánchez, a Ornitho.cat).

Castell-Platja d’Aro. 3 exs. en vol pel mar (Josep Mª Bas, a Ornitho.cat).


Pòlit cantaire Numenius phaeopus
Zarapito Trinador – Whimbrel – Courlis corlieu

Aiguamolls de l’Empordà. 4 exs. a uns conreus de Castelló d’Empúries (David Ibáñez); 1 ex. al riu Fluvià (familia Feliu-Sánchez, a Ornitho.cat).


SisetaTringa stagnatilis
Archibebe Fino – Marsh Sandpiper – Chevalier stagnatile

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la depuradora d’Empúriabrava (familia Feliu-Sánchez, a Ornitho.cat). 


Tórtora Streptopelia turtur
Tórtola Europea – Eurasian Turtle Dove – Tourturelle des bois

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. a l’estany Europa (Genís Cunill, a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial (F).


Oriol Oriolus oriolus
Oropéndola Europea – Eurasian Golden Oriole – Loriot d’Europe

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. al pont de fusta de la Muga (familia Feliu-Sánchez, a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial (F).


Mosquiter xiulaire Phylloscopus sibilatrix
Mosquitero Silbador – Wood Warbler – Pouillot siffleur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a Mig de Dos Rius (familia Feliu-Sánchez, a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial (F).


Piula gola-roja Anthus cervinus
Bisbita Gorgirrojo – Red-throated Pipit – Pipit à gorge rousse

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. al sector de la Riereta (Albert Burgas). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.