Dissabte, 30 de desembre de 2023

Ànec negre Melanitta nigra
Negrón Común – Black Scoter – Macreuse noire

Badia de Roses. 4 exs. davant la platja de Can Comes (Hubert Mas; Andreu Duclau, a Ornitho.cat); 2 exs. davant la gola de la Muga (Benja Sacristan).


! Calàbria grossa Gavia immer
Colimbo Grande – Great Northern Loon – Plongeon imbrin

Badia de Roses. 1 ex. davant la platja de Can Comes (Hubert Mas; Andreu Duclau, a Ornitho.cat).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la Gallinera (Marga Esparch).


Gavina cendrosa Larus canus
Gaviota Cana – Mew Gull – Goéland cendré

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. de 1r any a la gola de la Muga (Benja Sacristan).


Comments are closed.