Dissabte, 23 de març de 2019

Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Bàscara. 1 ex. (Marc Puig, a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial (F).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja –  Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany Europa (Pol Vaqué, a Ornitho.cat). 


Rascletó Porzana parva
Polluela Bastarda – Little Crake – Marouette poussin

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. -mascle i femella- a les cel.les de l’estany Europa (Pol Vaqué, a Ornitho.cat). 


Graula Corvus frugilegus
Graja –  Rook – Corbeau freux 

Figueres. 6 exs. (Manel Barrios).


! Garsa blava Cyanopica cooki
Rabilargo ibérico – Iberian Azure-winged Magpie – Pie-bleue ibérique

Llançà. 1 ex. (Miquel Hidalgo, a Ornitho.cat). Ocell d’origen desconegut.


Comments are closed.