Dissabte, 22 d’octubre de 2016

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. a l’estany del Cortalet (Jordi Martí-Aledo).


Grua Grus grus
Grulla Común – Common Crane – Grue cendrée

Baix Ter. 4 exs. a Bellcaire d’Empordà (Quim Pou, comunicat per Ponç Feliu). 1a citació postnupcial (F).


Bec d’alena Recurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 5 exs. a la platja de can Comes (Arnau Tolrà, a Ornitho.cat).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Arnau Tolrà, a Ornitho.cat).


Mosquiter de doble ratlla Phylloscopus inornatus
Mosquitero Bilistado – Yellow-browed Warbler – Pouillot à grands sourcils

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a les closes del Tec (Arnau Tolrà, a Ornitho.cat).


Lluer Spinus spinus
Jilguero Lúgano – Eurasian Siskin – Tarin des aulnes

Aiguamolls de l’Empordà. Aprox. 25 exs. a les closes del Tec (Arnau Tolrà, a Ornitho.cat). 1a citació postnupcial (F).


Comments are closed.