Dissabte, 16 de març de 2024

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. Aprox. 590 exs. als estanys del Matà (Carles Domingo, Jordi Martí-Aledo) (N).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 4 exs. als estanys del Matà (Marga Esparch, Benja Sacristan, Raimond Riera, Carles Domingo, Jordi Martí-Aledo).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Marga Esparch, Raimond Riera, Benja Sacristan, Carles Domingo); 1 ex. als Fangassos Grans (Àlex Ollé, Joan Goy).

Riumors. 2 exs. (Àlex Ollé, Joan Goy).


Gavina capblanca Chroicocephalus genei
Gaviota Picofina – Slender-billed Gull – Goéland railleur

Cap de Creus. 1 ex. a la punta (Albert Cama, a Ornitho.cat).


Gavina menuda Hydrocoloeus minutus
Gaviota Enana – Little Gull – Mouette pygmée

Cap de Creus. Aprox. 180 exs. a la punta (Albert Cama, a Ornitho.cat) (N).


Boscaler pintat gros Locustella naevia
Buscarla Pintoja – Grasshopper Warbler – Locustelle tachetée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. capturat per l’anellament al Barracot (Raül Calderon). 1a citació prenupcial (F).

 

© Raül Calderon

Boscarla dels joncs Acrocephalus schoenobaenus
Carricerín Común – Sedge Warbler – Phragmite des joncs

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. capturat per l’anellament al Barracot (Raül Calderon); 1 ex. al rec de Cap de Terme (Àlex Ollé, Joan Goy).  Primeres citacions prenupcials (F).


Comments are closed.