Dissabte, 16 de març de 2019

Agró roig Ardea purpurea
Garza Imperial – Purple Heron – Héron pourpré

Baix Ter. 1 ex. a les basses d’en Coll (Hug Fortià, Otger Fortià, Magda Bonvehí, Fran Trabalon). 1a citació prenupcial (F).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja –  Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany Europa (Jordi Vives, a Ornitho.cat). 


! Garsa blava Cyanopica cooki
Rabilargo ibérico – Iberian Azure-winged Magpie – Pie-bleue ibérique

Llançà. 1 ex. (Irene Barnosell, a Ornitho.cat). Ocell d’origen desconegut.


Comments are closed.