Dissabte, 14 de gener de 2023

Bec de serra mitjà Mergus serrator
Serreta Mediana – Red-breasted Merganser – Harle huppé

Badia de Roses. 2 exs. a la platja de Can Comes (Otger Fortià).


! Calàbria grossa Gavia immer
Colimbo Grande – Great Northern Loon – Plongeon imbrin

Badia de Roses. 1 ex. a la platja de Can Comes (Otger Fortià).


Cigonya negra Ciconia nigra
Cigüeña Negra – Black Stork – Cigogne noire

Baix Ter. 3 exs. – adult i 2 exs. de 2n any- a Fontanilles (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra).


Paràsit cuapunxegut Stercorarius parasiticus
Págalo Parásito – Parasitic Jaeger – Labbe parasite

Badia de Roses. 1 adult a L’Escala, volant i aturant-se a tocar de l’ajocador de gavines vulgars (Jordi Martí-Aledo) (F).


Gavina cendrosa Larus canus
Gaviota Cana – Mew Gull – Goéland cendré

Badia de Roses. 1 ex. de 2n any al Cargol de L’Escala (Jordi Martí-Aledo).

Baix Ter. 1 ex. de 2n any a Sant Feliu de Boada (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra).


Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
Gaviota Reidora – Black-headed Gull – Mouette rieuse.

Badia de Roses. Aprox. 1.070 exs. a l’ajocador de L’Escala (Jordi Martí-Aledo) (N).


Comments are closed.