Dimecres, 8 de març de 2023

Bec de serra mitjà Mergus serrator
Serreta Mediana – Red-breasted Merganser – Harle huppé

Badia de Roses. 1 ex. a la platja de Can Comes (Eric Corella).


Calàbria agulla Gavia arctica
Colimbo Ártico – Black-throated Loon – Plongeon arctique

Badia de Roses. 5 exs. a la platja de Can Comes (Eric Corella).


Bitó comú Botaurus stellaris
Avetoro Común – Eurasian Bittern – Butor étolié

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la bassa del Pallejà (Oriol Clarabuch); 1 ex. a la bassa del Bruel (Eric Corella).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja – Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. al sector del Barracot (Oriol Clarabuch).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 10 exs. a l’estany d’en Pericus (Benja Sacristan).


Cames llargues Himantopus himantopus
Cigüeñuela Común – Black-winged Stilt – Échasse blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Oriol Clarabuch); 1 ex. a l’estany Europa (Eric Corella). Primeres citacions prenupcials (F).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo).


Comments are closed.