Dimecres, 5 d’octubre de 2022

Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la Massona (Antoni Abad, a Ornitho.cat).


Comments are closed.