Dimecres, 5 d’abril de 2017

Martinet menut Ixobrychus minutus
Avetorillo Común – Little Bittern – Blongios nain

Aiguamolls de l’Empordà. 1 femella a l’estany Europa (Christian Kerihuel, a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial (F).


Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Cortalet (Christian Kerihuel, a Ornitho.cat).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja – Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany Europa (Christian Kerihuel, a Ornitho.cat).


Bec d’alena Recurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo).


Pòlit cantaire Numenius phaeopus
Zarapito Trinador – Whimbrel – Courlis corlieu

Aiguamolls de l’Empordà. 7 exs. a Castelló d’Empúries (Jean Bisetti, a Ornitho.cat).


Xatrac gros Hydroprogne caspia
Pagaza Piquirroja – Caspian Tern – Sterne caspienne

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la closa del Puig (Christian Kerihuel, a Ornitho.cat).


Abellarol Merops apiaster
Abejaruco Europeo- European Bee-eater – Guêpier d’Europe

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. al Panardell (Jorge García). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.