Dimecres, 31 de març de 2021

Oca vulgarAnser anser
Ánsar Común – Greylag Goose – Oie cendrée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 parella amb 4 polls a la bassa del Gall Marí (Hubert Mas, a Ornitho.cat) (F).


Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. a l’estany del Cortalet (Joan Ventura).


Bitó comú Botaurus stellaris
Avetoro Común – Eurasian Bittern – Butor étolié

Baix Ter. 1 ex. a Pals (Pere Limeres, a Ornitho.cat).


Rascletó Porzana parva
Polluela Bastarda – Little Crake – Marouette poussin

Aiguamolls de l’Empordà. 1 mascle a la closa del Puig (Àlex Fonollosa; Hubert Mas, a Ornitho.cat).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja –  Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. capturat per a l’anellament al sector del Barracot i 1 ex. sentit a la Massona (Àlex Fonollosa, a Ornitho.cat).

Baix Ter. 1 ex. a les basses del Ter Vell (Albert Manero, a Ornitho.cat).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. als estanys del Matà (Otger Fortià, Magda Bonvehí, Jordi Martí-Aledo).


Territ de Temminck Calidris temminckii
Correlimos de Temminck – Temminck’s Stint – Bécasseau de Temminck

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Otger Fortià, Magda Bonvehí, Jordi Martí-Aledo).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 3 exs. a la depuradora del Matà (Jordi Martí-Aledo).


Capsigrany Lanius senator 
Alcaudón Común – Woodchat Shrike – Pie-grièche à tête rousse

Cap de Creus. 1 ex. a Montjoi (Gerard Carrion, a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.